Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindas reģistra sistēma


Reģistrs Reģistrēt bērnu rindā Rindas Aplūkot bērna pozīciju rindā


Ir iespēja bērnu uz Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes rindām piereģistrēt elektroniski - registrs.liepaja.edu.lv. Reģistrējoties Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāka personas apliecinošs dokuments. Bērnam jābūt deklarētai dzīves vietai.


Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Ūliha iela 36, Liepāja
1.stāvs 18.kabinets

Bērnu reģistrācija rindā pirmsskolas izglītības iestādēs
Inta Antonova
Tālrunis: 634 89145
E-pasts: inta.antonova@liepaja.edu.lv

Pamatojoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu” bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības iestāžu rindas reģistrā notiek tikai elektroniski https://registrs.liepaja.edu.lv

Informācija pa tālruni 63489145 vai epastā inta.antonova@liepaja.edu.lv