Lūdzu, ievadiet visu nepieciešamo informāciju!

Pārbaudiet, vai visi ievadītie dati pareizi!

* * *

Noteikumi bērnu reģistrēšanai rindā elektroniski


  1. Elektroniski vecāki bērnus var reģistrēt pirmsskolas izglītības iestāžu rindās, kuras realizē vispārizglītojošās izglītības programmas.
  2. Elektroniski nav iespējams reģistrēt rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras realizē speciālās pirmsskolas izglītības programmas.
  3. Elektroniski reģistrējot iespējams norādīt tikai „brāļu/māsu” priekšrocību, norādot brāli vai māsu, kurš jau apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi.
  4. Lai piešķirtu priekšrocības „darbinieka bērns” vai „normatīvo aktu kārtībā”, izziņa jāiesniedz Izglītības pārvaldē.
  5. Piecu darba dienu laikā uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts paziņojums par pieteikuma reģistrāciju elektroniskajā datu bāzē vai par pieteikuma anulēšanu nepareizas informācijas gadījumā.
  6. Ar Liepājas pilsētas Domes saistošajiem noteikumiem „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs” varat iepazīties ŠEIT.
  7. Reģistrējot elektroniski, bērna personas dati tiek pievienoti datu bāzei, kas bērna vecākiem dod iespēju iegūt informāciju par sava bērna rindu.

Pamatinformācija

Vārds (-i)

  *

Uzvārds

  *

Personas kods

  *

Deklarētā adrese

  Pievienot *

Faktiskā adrese

  Pievienot *


Pases vai personas apliecības (eID) sērija, Nr.

  *

Pases vai personas apliecības (eID) izdevējs

  *

Pases vai personas apliecības (eID) izdošanas datums

  *

Pases vai personas apliecības (eID) derīguma termiņš

  *


Kontaktinformācija

Tālrunis

  *

E-pasts

  *
Uz šo e-pastu Jums tiks sniegta atbilde par Jūsu iesniegtās informācijas apstiprinājuma statusu.


* visiem teksta laukiem, kas atzīmēti ar zvaigznīti jābūt aizpildītiem.


Vārds (-i)

  *

Uzvārds

  *

Personas kods

  *

Dzimšanas datums

  *

Dzimums

  *

Pilsonība

  *

Statuss valstī

  *


Valoda, kurā runā ģimene

  *


Dzimšanas apliecības numurs

  *

Dzimšanas apliecības izdevējs

  *

Dzimšanas apliecības izdošanas datums

  *

Deklarētā adrese

  Pievienot *

Faktiskā adrese

  Pievienot *

Izvēlieties uz cik iestādēm reģistrēsiet

  *

Izvēlieties uz kuru iestādi reģistrēsiet

 *

Izvēlieties apmācību valodu

 *

Prioritāte

 

Brāļa/māsas vārds, uzvārds

 Izvēlieties uz kuru iestādi reģistrēsiet

 *

Izvēlieties apmācību valodu

 *

Prioritāte

 

Brāļa/māsas vārds, uzvārds

 Izvēlieties uz kuru iestādi reģistrēsiet

 *

Izvēlieties apmācību valodu

 *

Prioritāte

 

Brāļa/māsas vārds, uzvārds

 
* visiem teksta laukiem, kas atzīmēti ar zvaigznīti jābūt aizpildītiem.


Jūsu dati iesniegti 2021-09-22 07:47:28.

Par informācijas reģistrēšanas statusu Jums tiks paziņots uz e-pastu - demo@demo.lv.

Sīkāka informācija Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā https://registrs.liepaja.edu.lv/, pa tālruni 63489145 vai uz e-pastu registrs@liepaja.edu.lv.


1 no 4